Polsko

Osvětim, Březinka a pak na skok do Krakowa

kam se chystáme?

Velmi omezený počet míst, proto si prosím místa rezervujte co nejdřív.

Brzy ráno v sobotu odjedeme z nástupních míst do Osvětimi, kde bude následovat prohlídka rozsáhlého areálu Auschwitz a Birkenau s místním česky mluvícím průvodcem. Celá prohlídka trvá 3,5 hodiny.

Dozvíme se o životě vězňů, o transportech do tábora, o denním režimu a o všech hrůzách, které se v táboře děly! Tato místa, ze kterých běhá mráz po zádech, jsou dnes jen němým svědkem skutečné lidské tragédie. Zájezd doporučujeme dospělým a dětem od 12 let. 

Po návštěvě tábora a krátkém zastavení v Krakowě odjezd zpět do ČR. Návrat do Olomouce ve večerních hodinách.

COVID: Pokud nebude možné zájezd uskutečnit díky covidu, garantujeme Vám vrácení 100% zaplacených peněz.

Podrobnější popis i cenové kategorie najdete níže. Pokud máte zájem o odjezd z města, které není v nabídce, napište nám prosím na rezervace@fajnvikendy.cz.
datum
sobota 06.11.2021
odkud
Olomouc, Ostrava, Přerov, Prostějov (+50Kč)
cena
890 Kč
Vyprodáno.
Pokud chcete být náhradníky, napište prosím email na rezervace@fajnvikendy.cz

jaké jsou detaily zájezdu?

Nově vzniklý koncentrační tábor Osvětim (Auchwitz I.), využil vyklizených kasáren polské armády, které byly rozšířené o nové budovy. Hlavním důvodem vzniku koncentračního tábora, ještě nebylo masové vyhlazování, ale potřeba uvěznění velkého počtu Poláků a zajatých sovětských vojáků. Kapacita tohoto tábora byla asi 15–20 tisíc vězňů.

Roku 1941 začal být realizován plán tzv. „konečného řešení židovské otázky“, tedy plán vyvraždění židovské rasy jako takové. Za tímto účelem byl u 3km vzdálené vsi Březinka vybudován tábor Auchwitz II - Birkenau. (Březinka=Birkenau). Na původně bažinaté louce, byly ručně vykopané odvodňovací příkopy (cca 14 km). Bylo zde postaveno na 70 zděných baráků a na 250 dřevěných typizovaných baráků - původně stájí, pro 52 koní. Odvodnění bažin a stavbu baráků, zajišťovali z počátku i zajatí sovětští vojáci (cca 20tis).

Kapacita Auchwitz II - Birkenau, dosáhla v roce 1944 až 200 tisíc vězňů.

Roku 1942 bylo zahájeno masové vyvražďování, běžící denně po tisících obětí. Tábor se stal místem působení neblaze proslulých lékařů SS, zejména Josefa Mengeleho. Tito lékaři prováděli pokusy na lidech a nově příchozí na rampě tábora rozdělovali na ty, kteří jsou určeni k okamžitému zabití, na ty, kteří jsou určeni k utýrání otrockou prací a zabití později a nakonec na ty (zejména děti), kteří se hodí na jejich pokusy.

Když se blížila Rudá armáda, nacisté demontovali pece krematorií, naložili a převezli do Říše, zbytky plynových komor (kromě KIV - bylo vyhozeno do vzduchu vězni), vyhodily do vzduchu, většinu přeživších vězňů poslali na Pochod smrti do jiných KT a snažili se zničit i písemné důkazy vraždění. I tak ale zůstalo dost nezvratných důkazů o těchto zločinech proti lidskosti. KT Osvětim byl osvobozen Rudou armádou dne 27. ledna 1945, jež tímto zároveň dala svobodu 7 tisícům vězňů, kteří v táboře zůstali i po evakuaci jednotkami SS.


Odpoledne se zastavíme na skok do královského města Krakow. Toto město je právem považováno za nejkrásnější město Polska. Mezi nejznámější památky patří hrad Wawel, židovská čtvrť nebo Rynek Glowny (Hlavní náměstí).

Největším klenotem města Krakow je královský hrad Wawel, který byl sídlem polských králů a stojí na stejnojmenném vrchu nad řekou Vislou. Jedná se o nejnavštěvovanější památku v Polsku a je zařazena na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Rynek Glowny je hlavním náměstím Krakowa a vede sem nespočet uliček, ve kterých najdete mnoho obchůdků, restaurací a barů. Je zde i zastřešená tržnice Sukiennice, ve které můžete nakoupit různé šperky, kožichy, suvenýry i občerstvení. Rynek Glowny patří mezi největší náměstí v Evropě a i přesto je o polovinu menší než naše Karlovo náměstí v Praze.

Navštívit můžete i bývalou židovskou čtvrť Kazimierz, kde se nachází celá řada synagog. V tomto bývalém ghettu je i Židovský hřbitov a vše je vzdáleno přibližně 15 minut z Hlavního náměstí. Natáčelo se zde i několik scén z filmu Schindlerův seznam, který v roce 1994 získal 7 filmových Oscarů.

jak je to s cenami?

Níže najdete informace ohledně cenových kategorií a co cena zájezdu zahrnuje či nezahrnuje:
  • osoba: 890 Kč

Cena zahrnuje: vstup do Osvětimi a Březinky s místním průvodcem v českém jazyce, sluchátka, doprava autobusem, služby technického průvodce cestou.

Smlouva o zájezdu
Objednavatel a účastník zájezdu:
Jméno a Příjmení
{{ errors.name }}
Datum narození (např. 18.06.1960)
{{ errors.birthDate }}
E-mail
{{ errors.email }}
Telefonní číslo
{{ errors.phone }}
Místo nástupu
{{ errors.departureId }}
Tarif
{{ errors.tarifId }}
Pojede vás víc?
Mimo sebe závazně přihlašuji na zájezd tyto osoby:
Jméno a Příjmení
{{ errors['persons['+index+'].name'] }}
Datum narození
{{ errors['persons['+index+'].birthDate'] }}
Místo nástupu
{{ errors['persons['+index+'].departureId'] }}
Tarif
{{ errors['persons['+index+'].tarifId'] }}
Chcete-li něco k rezervaci dodat, napište nám
{{ errors.message }}
Poukaz:
{{ errors.voucher_code}}
{{ voucherMessage }}

Prohlašuji, že jsem se seznámil s nabídkou v elektronické podobě na internetových stránkách  a že jsou mi známy Všeobecné obchodní podmínky CA Fajn víkendy s.r.o. o účasti na zájezdech organizovaných společností Fajn víkendy s.r.o. a souhlasím s nimi. Prohlašuji tímto, že povinnostem mnou přihlášených spolucestujících dostojím jako svým vlastním. Smlouva je uzavřena ve smyslu občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. Souhlasím se zpracováním osobních údajů osob uvedených v této smlouvě podle zákona 101/2000 Sb. v rozsahu uvedeném v bodě 8 Všeobecných podmínek.

UPOZORNĚNÍ: Odeslání této vyplněné přihlášky o zájezdu na elektronickou adresu organizátora se považuje za platný právní úkon rovný podepsání tištěné podoby smlouvy (objednávky). Přihláška (smlouva o zájezdu) nabude platnost po jejím potvrzení společností Fajn víkendy s.r.o., zasláním variabilního symbolu a zaplacení 100% zálohy (není-li stanovena nižší) do termínu určeného CA. Nezaplacením zálohy do určeného termínu CA zaniká rezervace pro všechny přihlášené.

{{ response.error }}

Děkujeme!

Vaše rezervace byla úspěšně uložena.
Na email jsme Vám poslali kopii rezervace spolu s platebními údaji.

Nepřišel Vám email?
Zkontrolujte si prosím složku se spamy.