Covid opatření související s cestováním

Víme, že orientovat se v platných nařízeních souvisejících s omezením šíření nemoci covid-19 není lehké, a proto jsme pro vás připravili přehled opatření, která jako cestovní agentura hlídáme a budeme dodržovat na našich výletech.

Všechny naše informace vychází z portálu covid.gov.cz, které spravuje Ministerstvo vnitra a pravidelně veškeré informace aktualizuje. Přehled všech opatření pro jednotlivé země najdete na www.dovolena2021.cz.

I když se snažíme udržovat informace aktuální, opatření se mění velmi často a proto neručíme za informace poskytnuté na této stránce. Mějte prosím na paměti, že každý cestující má vlastní povinnost si zjistit, jaká opatření v dané zemi platí a je povinen je dodržovat.

Často kladené otázky

Jaký test si mám udělat, pokud se potřebuji nechat otestovat na výlet?

Pokud se musíte nechat otestovat, doporučuje antigenní testy.

Proč antigenní test a ne PCR test?

Jsou podstatně levnější a jejich výsledek se obvykle dozvíte do půl hodiny od odběru (u PCR testů můžete čekat až 48 hodin).

Kolik mě bude stát antigenní test?

Cena antigenních testů je zastropovaná na 201 Kč.

Kolik mě bude stát PCR test?

Očkované osoby a osoby mladší 18 let mají 5x PCR test za měsíc zdarma. Jinak je cena PCR testů zastropovaná na 614 Kč.

Potřebuji absolvovat test, karanténu či obdobnou povinnost při návratu do ČR?

Ne. Ochranné opatření vlády ČR, které tyto povinnosti nařizuje, se nevztahuje na výlet do 12 hodin v dané zemi. Proto, pokud pojedete s námi na výlet, nemáte povinnost absolvovat test či karanténu po návratu do ČR.

Zájímají mě podmínky:

Česká republika

Je nutný test pro účast na výletech po ČR?

Není.

Jsou povinné roušky v autobuse či jiném dopravním prostředku, ve kterém s námi pojedete na výlet?

Ano. Dle platných nařízení musíte mít nasazený respirátor min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Slovensko

Jaké jsou podmínky vstupu na území Slovenska?

Očkované osoby: Slovensko uznává doklad o očkování:

  • v případě dvoudávkové vakcíny musí být osoba 14 dní po aplikaci druhé dávky,
  • v případě jednodávkové vakcíny musí být osoba 21 dní po aplikaci vakcíny.

Testované osoby: Slovensko testy na covid-19 neuznává.

Osoby s prodělaným covidem: Slovensko uznává certifikát o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech. Děti: Při vstupu na Slovensko se děti do věku 12 let + 2 měsíce řídí stejným režimem jako osoby žijící s nimi ve společné domácnosti, resp. dospělé osoby, s nimiž tyto děti cestují (rodiče, prarodiče, vedoucí dětských skupin apod.). Tzn. pokud dítě mladší věku 12 let + 2 měsíce cestuje s dospělou osobou, která nenastupuje karanténu např. díky očkování, nemusí nastoupit karanténu ani toto dítě.

Musím před odjezdem vyplnit příjezdový formulář?

Je nutné vyplnit formulář. Najdete jej zde. Tato povinnost se nevztahuje na děti ve věku 12 let + 2 měsíce.

Jaké jsou podmínky na místě?

Podmínky naleznete zde.

Jak je to s návratem zpět do ČR?

Jelikož budete v zahraničí míň jak 12 hodin, nemáte žádnou povinnost spojenou s návratem do ČR.

Rakousko

Jaké jsou podmínky vstupu na území Rakouska?

Očkované osoby: Rakousko uznává doklad o očkování (platnost 270 dní).

Testované osoby: negativní test (PCR test ne starší než 72 hodin od odběru nebo antigenní test ne starší 24 hodin od odběru)

Osoby s prodělaným covidem: doklad o prodělání nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech ode dne odběru pozitivního testu, jímž bylo diagnostikováno onemocnění covid-19. Doklad o prodělání covidu-19 se za účelem prokázání bezinfekčnosti uznává nejdříve od 6. dne ode dne odběru pozitivního testu, jímž bylo diagnostikováno onemocnění covid-19 Děti:

  • děti do dne dovršení 12 let nepředkládají žádný doklad o bezinfekčnosti,
  • děti školního věku 12-15 let narozené ne dříve než 1. 9. 2006 (bez ohledu na státní příslušnost) opravňují ke vstupu buď splnění pravidel platných pro dospělé (tedy očkování/uzdravení + PCR test), nebo pouze PCR test (platný 72 hodin od odběru).

Více informací naleznete zde.

Musím před odjezdem vyplnit příjezdový formulář?

Ne.

Jaké jsou podmínky na místě?

Podmínky najdete zde.

Jak je to s návratem zpět do ČR?

Jelikož budete v zahraničí míň jak 12 hodin, nemáte žádnou povinnost spojenou s návratem do ČR.

Polsko

Jaké jsou podmínky vstupu na území Polska?

Jaké jsou podmínky vstupu na území Polska?

Vstup do Polska je bez omezení.

Musím před odjezdem vyplnit příjezdový formulář?

Ne.

Jaké jsou podmínky na místě?

Podmínky naleznete zde.

Jak je to s návratem zpět do ČR?

Jelikož budete v zahraničí míň jak 12 hodin, nemáte žádnou povinnost spojenou s návratem do ČR.

Maďarsko

Jaké jsou podmínky vstupu na území Maďarska?

Vstup na území Maďarska je bez omezení, tzn. očkování, potrvzení o prodělání covid či testy nejsou potřeba. Vstup do lázní a restaurací je bez omezení.

Musím před odjezdem vyplnit příjezdový formulář?

Ne.

Jaké jsou podmínky na místě?

Všichni jsou povinni, s výjimkou nezletilých osob mladších šesti let, nosit roušky pouze v sociálních a zdravotních zařízeních.

Jak je to s návratem zpět do ČR?

Jelikož budete v zahraničí míň jak 12 hodin, nemáte žádnou povinnost spojenou s návratem do ČR.