Covid opatření

související s cestováním


Víme, že orientovat se v platných nařízeních souvisejících s omezením šíření nemoci covid-19 není lehké, a proto jsme pro vás připravili přehled opatření, která jako cestovní agentura hlídáme a budeme dodržovat na našich zájezdech.

Všechny naše informace vychází z portálu covid.gov.cz, které spravuje Ministerstvo vnitra a pravidelně veškeré informace aktualizuje. Přehled všech opatření pro jednotlivé země najdete na www.dovolena2021.cz.

I když se snažíme udržovat informace aktuální, opatření se mění velmi často a proto neručíme za informace poskytnuté na této stránce. Mějte prosím na paměti, že každý cestující má vlastní povinnost si zjistit, jaká opatření v dané zemi platí a je povinen je dodržovat.


Zájezdy do zahraničí se vám neprodraží díky covidu

Účast na jakémkoliv zájezdu se vám neprodražuje a můžete se zúčastnit i více zájezdů za měsíc. Pokud jste totiž občanem ČR a máte platné zdravotní pojištění, máte nárok na:


Doporučujeme využít testovací centrum covid-19 galerie Šantovka. Provádí testy rychle a potvrzení formuláře pro zahraničí považují za samozřejmost.


Zájímají mě podmínky:

Česká republika
Je nutný test pro účast na zájezdech po ČR?
Není.

Jsou povinné roušky v autobuse či jiném dopravním prostředku, ve kterém s námi pojedete na zájezd?

Ano. Dle platných nařízení musíte mít nasazený respirátor min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Slovensko
Jaké jsou podmínky vstupu na území Slovenska?

Očkované osoby: Slovensko uznává jako doklad o očkování covid pas nebo národní certifikát s QR kódem:

Testované osoby: Slovensko neuznává PCR testy jako doklad o bezinfekčnosti pro účely vstupu na své území.

Osoby s prodělaným covidem: Slovensko neuznává překonání onemocnění COVID-19 jako doklad o bezinfekčnosti.

Děti:


Musím před odjezdem vyplnit příjezdový formulář?

Ano. Elektronická registrace před cestou z České republiky na Slovensko je povinná pro všechny osoby starší 12 let s výjimkou tranzitu, provádí se prostřednictvím formuláře ehranice (ke stažení zde).


Jaké jsou podmínky na místě?

Na Slovensku platí tzv. COVID automat, který dělí slovenské okresy do čtyř stupňů v závislosti na epidemiologickou situaci. Pro tyto čtyři stupně jsou stanovena různá omezení volného pohybu. Dle účelu jsou některé aktivity možné bez testu, pro jiné je vyžadován negativní test (možnost nahradit potvrzením o očkování, či prodělání onemocnění covid-19). Podrobná aktuální pravidla pro jednotlivé okresy lze nalézt v systému COVID automat na odkazu zde.

Bez testů se mohou pohybovat osoby, které v posledních 180 dnech překonaly onemocnění COVID-19 nebo osoby očkované.


Jak je to s návratem zpět do ČR?

Jelikož budete v zahraničí míň jak 12 hodin, nemáte žádnou povinnost spojenou s návratem do ČR.

Rakousko
Jaké jsou podmínky vstupu na území Slovenska?

Očkované osoby: Rakousko uznává doklad o očkování:

Testované osoby: Doklad o negativním výsledku testu (v anglickém nebo německém jazyce):

Osoby s prodělaným covidem: Certifikát o prodělaném onemocnění covid-19 a uzdravení (platí 180 dnů od uzdravení) v anglickém či německém jazyce vydaný lékařem či příslušným úřadem, nebo doklad prokazující zjištění neutralizačních protilátek (platí 90 dnů od okamžiku testování).

Děti:


Musím před odjezdem vyplnit příjezdový formulář?

Ne. Elektronická registrace před vstupem do Rakouska není od 10.6.2021 nutná při vstupu z ČR a dalších nízkorizikových zemí při doložení bezinfekčnosti (certifikát o testu nebo o očkování nebo o uzdravení z nemoci covid-19). Pokud tyto podmínky splněny nejsou, je potřeba vyplnit Příjezdový formulář.


Jaké jsou podmínky na místě?


Jak je to s návratem zpět do ČR?

Jelikož budete v zahraničí míň jak 12 hodin, nemáte žádnou povinnost spojenou s návratem do ČR.

Polsko
Jaké jsou podmínky vstupu na území Polska?

Očkované osoby: Cestující, kteří mají 14 dní po ukončeném očkování proti covid-19 vakcínou registrovanou v Evropské unii (úplné jedno či dvou fázové) mají výjimku z předložení negativního testu. V případě naočkování pouze jednou dávkou ze dvou jsou cestující v procesu očkování a ještě nejsou očkováni ve smyslu platného nařízení Vlády PL. Potvrzení o aplikaci 1. dávky tak není možné využít pro vstup na území Polska.

Testované osoby: Doklad o negativním výsledku testu provedeném v ČR:

Osoby s prodělaným covidem: Uznává se lékařský/úřední certifikát (v německém či anglickém jazyce) nebo lékařské potvrzení formuláře (německy či anglicky) o prodělání nemoci v posledních 6 měsících, nebo doklad o zjištění neutralizačních protilátek v posledních 3 měsících.

Děti: Osoby mladší 12 let, které cestují v doprovodu rodičů/zákonných zástupců, nepotřebují pro vstup test ani nemusí do karantény.


Musím před odjezdem vyplnit příjezdový formulář?

Ne. Elektronická registrace před cestou z České republiky do Polska není vyžadována.


Jaké jsou podmínky na místě?

V celém Polsku je od jara 2020 nepřetržitě stanovena povinnost zakrývání dýchacích cest v uzavřených objektech. Povinnost se netýká dětí do věku 5 let včetně a osob, od nichž nelze povinnost vynutit s ohledem na jejich zdravotní stav.


Jak je to s návratem zpět do ČR?

Jelikož budete v zahraničí míň jak 12 hodin, nemáte žádnou povinnost spojenou s návratem do ČR.

Maďarsko
Jaké jsou podmínky vstupu na území Maďarska?

Vstup na území Maďarska je bez omezení, tzn. očkování, potrvzení o prodělání covid či testy nejsou potřeba. Vstup do lázní a restaurací je bez omezení.


Musím před odjezdem vyplnit příjezdový formulář?

Ne.


Jaké jsou podmínky na místě?

Všichni jsou povinni, s výjimkou nezletilých osob mladších šesti let, nosit roušky pouze v sociálních a zdravotních zařízeních.


Jak je to s návratem zpět do ČR?

Jelikož budete v zahraničí míň jak 12 hodin, nemáte žádnou povinnost spojenou s návratem do ČR.